PC-6 Turbo Porter
Бид шинэ онгоцоор шинэ хэрэглээ, шинэ үйлчилгээг бий болгон Монгол Улсыг Танд улам ойртуулах зорилт тавин ажиллаж байна. Та манай цахим хуудаснаас манай давуу талтай танилцаж, санал болгож буй шинэлэг үйлчилгээний талаарх мэдээллийг авах боломжтой.